SAĞLIK VE İNSAN RUH SAĞLIĞI

Sağlık, insanın kendini ve dünyayı anlama çabasıyla şekillenen karmaşık bir kavramdır. Gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte sağlık tanımı da evrildi. Başlangıçta sadece vücudun işlevselliğine odaklanan bir bakış açısı vardı. Ancak günümüzde Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı yalnızca hastalık ve sakatlık olmaması olarak değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halini kapsayan bir kavram olarak tanımlar. Sağlık evrensel bir hak olarak kabul edilir.